NZPEC Profile – VIETNAMESE

GIỚI THIỆU NHỮNG CÔNG TY XUẤT KHẨU GỖ THÔNG NEW ZEALAND

NZPEC là nhóm những công ty xuất khẩu gỗ thông New Zealand.Đây là một nhóm kết hợp nhiều công ty (trong các ngành nghề cưa xẻ gỗ, chế biến và thương mại) được thành lập năm 2000 nhằm mở rộng và kết hợp những cơ hội tiếp thị và phát triển thị trường Châu Á cho mặt hàng gỗ xẻ Thông Radiata New Zealand .

Những công ty thành viên là những công ty năng động và nhiều kinh nghiệm trong ngành sản phẩm rừng của New Zealand và trong lãnh vực giá trị gia tăng. Những công ty này đại diện cho tổng sản lượng đáng kể về những sản phẩm gỗ xuất khẩu.

Những sản phẩm sản xuất từ những công ty này là những loại gỗ tươi, gỗ xẻ sấy, gỗ xẻ sấy và bào, gỗ xây dựng được phân loại bằng máy (MSG), gỗ tươi đã được xử lý (loại CCA, ACQ) đạt đến cấp H3.2, H4, H5, H6, gỗ khô đã được xử lý (sử dụng các hóa chất LOSP, Tru-Core, Vascol Azure) đến cấp H1.2, H3,1 gỗ ghép dọc fingerjoint và gỗ ghép ngang laminate .

Những công ty thành viên sản xuất nhiều loại chất lượng khác nhau, liên quan đến địa điểm công ty và gỗ tròn nguyên liệu từ những khu rừng khác nhau.

Thành viên của NZPEC có khả năng cung cấp những giải pháp cho khách hàng bao gồm những ngành gỗ dung trong bao bì / palet, sả nxuất bàn ghế, gỗ ghép, xây dựng, gỗ xử lý sử dụng ngoài trời/ cảnh quan và những sản phẩm trang trí nội thất. Nhóm NZPEC tập trung vào việc tạo cơ hội mới và đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhóm NZPEC thường tham gia những hội chợ triển lãm và cũng thực hiện những chuyến viếng thăm tìm hiểu thị trường nhất là về việc phát triển những sản phẩm có giá trị gia tăng.

Nếu có yêu cầu về việc cung cấp gỗ xẻ  New Zealand pine, vui lòng liên lạc  www.nzpec.com  hoặc info@nzpec.com  

Nhóm NZPEC sẵn sàng phát triển thành viên dựa trên tiêu chí đẩy mạnh việc phát triển thị trường và trao đổi thông tin. Vui lòng liên lạc info@nzpec.com

Download pdfDOWNLOAD